24نوامبر 2017

۱– خاص باشید اگـر بـا لبخند و روی بـاز با او برخورد کنید، مطمئن بـاشـیـد کـه پـاسـخ گـرمـی خـواهـیــد گرفت. اما  کمی مـتــفاوت باشید و برخورد اولتان را جالب تر کـنیـد. اگــر انــدکی از علائق او اطلاع دارید، از آن استفاده کنید و مثلا اگر میدانید از رنگ صورتی خوشش می آیــد، در اولین دیدار به او  گل رز […]

24نوامبر 2017

همـه مــا ممکن است گاهی این احساس را کرده باشیـم که در حضور یک خانم در حال پرت و پلا گویی هستیم.این کـار بــاعث می شود که او شدیدا حوصله خود را از دسـت بـدهـد. چـنـین صـحـنـه هـایـی بـارهـا و بارها در فیلم های تلویزیونی تکرار شده اند، شما باید بر ترسـهـای خود غلبه کنید تـا کسـی به خود جرات […]

20ژانویه 2018
انتخاب-درست-لباس-آقایان

طرز صحیح لباس پوشیدن آقایان در موقعیت های مختلف را در این مقاله بررسی می کنیم و قرار های عاشقانه و بیرون رفتن با همسرتان  نیز یکی از این موقعیت های مهم و سرنوشت ساز است. خانم ها می توانند مسئولیت پذیری، مورد اعتماد بودن، صداقت، تنگ دستی یا ولخرج بودن و خیلی نکات دیگر […]

20ژانویه 2018
بهترین همسر دنیا

 ابتدا آشنایی با برخی مهارت های همسر داری اول از همه شاد باشیم؛ شاد بودن همیشه ارزشمند است، پس سعی کنیم خود را خوشحال و سرحال نشان دهیم تا خستگی را از تن شریک زندگی خود دور کنیم.   باید صبور باشیم؛ اگر رفتار همسرمان را خوشایند نمی دانیم بهتر است با حوصله و تأمل […]